Share

Proje Geliştirme

Proje Geliştirme

  Proje Geliştirme

  Fikir Projelerinin Geliştirilmesi
  Proje için Uygun Yerin Tespiti
  Geliştirilen Fikir Projelerinin Modifikasyonu
  Ön Fizibilite ve Kesin Fizibilite Dosyalarının Hazırlanması
  Projenin Gerçekleştirilmesi için Safhaların Planlanması

  Share post: