Share

Yatırım Danışmanlığı

Yatırım Danışmanlığı

  Yatırım Danışmanlığı

  Yatırım İçin Uygun Yerin Tespiti
  Mimarlik ve Mühendislik Tasarım Hizmetleri
  Maliyet Analizlerinin Yapılması
  Ön Fizibilite ve Kesin Fizibilitelerin Hazırlanması
  İhale Dosyalarının Hazırlanması
  Yüklenici Firma Seçilmesi
  Yüklenici Firma İhalelerinin Düzenlenmesi
  Sözleşme Yönetimi

  Share post: