Share

Proje Geliştirme

Proje Geliştirme

Proje Geliştirme

Fikir Projelerinin Geliştirilmesi
Proje için Uygun Yerin Tespiti
Geliştirilen Fikir Projelerinin Modifikasyonu
Ön Fizibilite ve Kesin Fizibilite Dosyalarının Hazırlanması
Projenin Gerçekleştirilmesi için Safhaların Planlanması

Share post: