Share

Yatırım Danışmanlığı

Yatırım Danışmanlığı

Yatırım Danışmanlığı

Yatırım İçin Uygun Yerin Tespiti
Mimarlik ve Mühendislik Tasarım Hizmetleri
Maliyet Analizlerinin Yapılması
Ön Fizibilite ve Kesin Fizibilitelerin Hazırlanması
İhale Dosyalarının Hazırlanması
Yüklenici Firma Seçilmesi
Yüklenici Firma İhalelerinin Düzenlenmesi
Sözleşme Yönetimi

Share post: