Share

Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

“NE YAPIYORUZ” Değil,
“NASIL YAPIYORUZ” Önemli

İnşaat yapım süreci, genel yatırım sürecinin sadece bir kısmıdır. Yatırımın planlanması, doğru programlama, strateji oluşturma, arazi seçme, İş Planlarının hazırlanması, projelendirme, inşaat, kiralama veya işletme, bakım ve onarım gibi daha birçok alt süreçlerin bir araya gelmesi ile yapılır. Alt süreçler beraber planlanmalı, tüm riskler oluşmadan öngörülmeli ve gerekli revizyonlar süreçler içerisinde gerçekleştirilmelidir. Genel Yatırımın başarısı tüm alt süreçlerin doğru entegrasyonuna bağlıdır. BESET, Genel Yatırım Sürecini Proje Yönetimi Fonksiyon alanlarına bağlı kalarak planlar ve yönetir. BESET, Proje Yönetimi Olgunluğuna önem vermekte ve Yeni Nesil mimarlık, mühendislik, danışmanlık ve İnşaat hizmetleri gerçekleştirmektedir.

Yatırım Danışmanlığı

Yatırım İçin Uygun Yerin Tespiti
Mimarlik ve Mühendislik Tasarım Hizmetleri
Maliyet Analizlerinin Yapılması
Ön Fizibilite ve Kesin Fizibilitelerin Hazırlanması
İhale Dosyalarının Hazırlanması
Yüklenici Firma Seçilmesi
Yüklenici Firma İhalelerinin Düzenlenmesi
Sözleşme Yönetimi

Mühendislik Hizmetleri

İnşaat Mühendisliği Hizmetleri
Makine Mühendisliği Hizmetleri
Elektrik Mühendisliği Hizmetleri

Mimari Tasarım Hizmetleri

Mimari Ön Proje
Mimari Proje
Proje Geliştirme

İnşaat Danışmanlığı Hizmetleri

Sözleşme Dokümanlarının Geliştirilmesi ve Hazırlanması
İhalenin Yapılması, İhale Görüşmelerinin Yönetilmesi
İhalenin Sonuçlandırılması
CPM Tablolarının Geliştirilmesi ve İzlenmesi
Sözleşme Yönetimi
Bütçe Yönetimi ve Değişim Kontrolü
Kalitenin ve Güvenliğin Takibi
Sözleşmenin Bitirilmesi

Proje Geliştirme

Fikir Projelerinin Geliştirilmesi
Proje için Uygun Yerin Tespiti
Geliştirilen Fikir Projelerinin Modifikasyonu
Ön Fizibilite ve Kesin Fizibilite Dosyalarının Hazırlanması
Projenin Gerçekleştirilmesi için Safhaların Planlanması

İnşaat Taahhüt Hizmetleri

İnşaat Müteahhitliği Hizmetleri