Hizmetlerimiz

“NE YAPIYORUZ” DEĞİL,
“NASIL YAPIYORUZ” ÖNEMLİ

İnşaat yapım süreci, genel yatırım sürecinin sadece bir kısmıdır. Yatırımın planlanması, doğru programlama, strateji oluşturma, arazi seçme, İş Planlarının hazırlanması, projelendirme, inşaat, kiralama veya işletme, bakım ve onarım gibi daha birçok alt süreçlerin bir araya gelmesi ile yapılır. Alt süreçler beraber planlanmalı, tüm riskler oluşmadan öngörülmeli ve gerekli revizyonlar süreçler içerisinde gerçekleştirilmelidir. Genel Yatırımın başarısı tüm alt süreçlerin doğru entegrasyonuna bağlıdır. BESET, Genel Yatırım Sürecini Proje Yönetimi Fonksiyon alanlarına bağlı kalarak planlar ve yönetir. BESET, Proje Yönetimi Olgunluğuna önem vermekte ve Yeni Nesil mimarlık, mühendislik, danışmanlık ve İnşaat hizmetleri gerçekleştirmektedir.

BESET Mimari Studio temelde; Mimarlık, Mühendislik, Proje Yönetimi, İç Mimari ve Uygulama Hizmetlerini gerçekleştirmektedir.

YATIRIM DANIŞMANLIĞI

 • Yatırım İçin Uygun Yerin Tespiti
 • Mevcut bir yapı ise Yapının durum ve altyapı tespiti
 • Devam Etmekte olan bir inşaatsa, teslime kadar yapının kontrolü
 • Mimarlik ve Mühendislik Tasarım Hizmetleri
 • Maliyet Analizlerinin Yapılması
 • Ön Fizibilite ve Kesin Fizibilitelerin Hazırlanması
 • İhale Dosyalarının Hazırlanması
 • Yüklenici Firma Seçilmesi
 • Yüklenici Firma İhalelerinin Düzenlenmesi
 • Sözleşme Yönetimi
 • Markalandırma, Markalar ile evlendirme

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

 • İnşaat Mühendisliği Hizmetleri
 • Makine Mühendisliği Hizmetleri
 • Elektrik Mühendisliği Hizmetleri
 • İnşaat Denetim Hizmetleri
  • Özellikle İç Mimari Hizmetlerinde, müşterinin bize teslime edilene kadar devam eden inşaatının, yapımcı ile müşteri arasında belirlenen teknik şartnameye, projelere ve inşaat yapım kurallarına göre sürekli “Denetim Raporları” ile kontrol edilmesi ve tarafımıza eksiksiz teslim edilmesinin sağlanması.

MİMARİ TASARIM HİZMETLERİ

 • Mimari Ön Proje
 • Mimari Proje
 • Uygulama Projeleri ve Shop Drawingler
 • İç Mimari Proje
 • Aydınlatma ve Akustik Konseptlerinin Tespiti
 • 3D Modelleme ve Görselleştirme

PROJE GELİŞTİRME

 • Fikir Projelerinin Geliştirilmesi
 • Proje için Uygun Yerin Tespiti
 • Geliştirilen Fikir Projelerinin Modifikasyonu
 • Ön Fizibilite ve Kesin Fizibilite Dosyalarının Hazırlanması
 • Projenin Gerçekleştirilmesi için Safhaların Planlanması

İNŞAAT TAAHHÜT HİZMETLERİ

İnşaat Müteahhitliği Hizmetleri