Nasıl Mimarlık Yapıyoruz...
Misyonumuz

“Mimarlık Bilgiyle donanmış Sanattır, Yaratıcılıktır.” 

Biz müşterinin vizyonunu anlayıp, yaratacağımız her türlü çözüm ile mimarlığa güzellik katacak realistik çözümler üretmeyi amaçlıyoruz.

Nasıl Bir Mimarlık Hedefliyoruz…
Vizyonumuz

Daha önce de belirttiğimiz gibi; mimarlık bilgiyle donanmış yaratıcılıktır. Bir ofisin en büyük varlığı da çalışanlarıdır. Bu sebeple sürekli mesleki gelişim için eğitimler planlamak ve bunları düzenli hale getirmek öncelikli hedeflerimizdendir.

Her yeni projede sürdürülebilirlik ile ekolojik çözümleri arttırarak kullanmak ve geliştirilen çözümleri proje standardı haline getirmek.

Tasarladığımız projeleri büyük oranda gerçekleştiren bir firma olduğumuz için beraber çalıştığımız firmaların da mesleki yetileri haricinde sürdürülebilirlik ile ekolojiye önem veren firmalar arasından çalışmayı öncelik haline getirmek.

Her ne kadar mimarlık, multidisipliner bina yapım sürecinin başlangıcını oluştursa da; mimari bir sanat, mimar bir sanatçıdır. Her projede kendimiz ile yarışıp bir önceki projemizin önüne geçerek daha özgün, müşteriye özel projeler tasarlamak.

İyi mimarlık ve güzel yaşanabilir çevre herkesin yaşama hakkı kadar önemlidir, çünkü toplum psikolojisini de olumlu veya olumsuz yönde etkilemektedir. Bu bilinci arttırmak için sosyal sorumluluk projelerinde yer almak.

Mimari projecilik hizmeti, bina yapım sürecinin en başında başlasa da yapı kullanım ile tamamlanmaz, bina ayakta durduğu süreci ilişki bir şekilde devam etmeli ve ettirilmelidir. Bu sebeple müşteri ilişkilerinin devamlılığı ve geri dönüşleri çok önemlidir. Belirli aralıklar ile kullanıcıları ziyaret edip geri dönüşler almak ve bunları sistematik bir şekilde dokumante etmek.